Inschrijfformulier
Cursus(sen): Vul hieronder duidelijk in om welke cursus het gaat!

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Email:

Totaal cursusgeld:

De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus voldaan te worden door middel van onderstaande machtiging. Machtigt hierbij om het totaalbedrag eenmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. U heeft geen recht van terugboeking maar indien mocht blijken dat het bedrag ten onrechte bij u is afgeschreven dan zullen wij onmiddellijk tot terugbetaling overgaan.

Machtiging:
ja of nee

IBAN banknummer:

Datum: