Stichting

bestuursleden & doelstelling

Stichting

Stichting Eigen Herd
Rooijsestraat 32
5401 AT Uden

KvK 16053254

Bestuursleden

  • Voorzitter Hidde Nota
  • Vicevoorzitter Wim Abels
  • Secretaris Gerard van der Hoeven
  • Penningmeester Peter Verhagen
  • Bestuurslid Adri de Bekker
  • Mede bestuurslid Frans Peters
  • Bedrijfsleider Dora Verbruggen

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel om haar multifunctionele ruimtes in te zetten voor eigen activiteiten of te verhuren aan

  • Verenigingen, stichtingen en/of instellingen die werkzaam zijn op maatschappelijk, cultureel, educatief , recreatief en/of creatief en gezondheids gebied.
  • Alle Ouderen Afdelingen van Uden met name het Seniorenbelang Uden

Daarnaast draagt zij zorgen voor de instandhouding en exploitatie van de accommodatie Eigen Herd.

logo Eigen Herd
beoordeling Google